2008/02/18

Tính trung lập và chính xác của wikipedia

Tính trung lập và chính xác của wikipedia không phải bao giờ cũng có thể tin được . Đặc biệt với những vấn đề phi kĩ thuật, sự xác định tính đúng sai phụ thuộc quá nhiều vào người viết là khó kiểm chứng . Mình đọc entry viết về Lê Lợi ở vi.wikipedia.org và thấy điều này . en.wikipedia.org cũng gặp vấn đề tương tự. Cơ bản việc so sánh những chi tiết lắt nhắt của Lê Lợi và Lưu Bang cũng làm mất tính bách khoa của entry này rồi .

Entry về HCM

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

cũng bị khóa vì có quá nhiều nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau. Không ai đủ trung lập để viết về HCM . Nếu đọc kĩ sẽ thấy rất nhiều câu chữ ngô nghê trong entry này .

Thử xem nhé

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh&action=history
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh&diff=1021547&oldid=1021135
( Lẫn văn nói, F*** )
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh&diff=1021135&oldid=1019123
( Link tới Vũ Thư Hiến và BBC bị xóa )
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh&diff=next&oldid=884898
( Một số chi tiết cụ thể về Cải cách ruộng đất bị xoá )

0 件のコメント: