2011/03/13

SilverLight vs HTML5, future of the Web


(2011/03/11 11:53), Nguyen Hong Quang wrote:
> On 11/03/2011 10:41, Nguyen Vu Hung (VNC) wrote:
>> (2011/03/11 8:31), Vo Huy Quang wrote:
>>> Ajax được xem là sách học làm bánh, còn SilverLight có thể ví như một bộ
>>> dụng cụ để làm bánh. Không thể mang hai thứ này đi so sánh với nhau được.
>>> Chả khác nào so sánh ngôn ngữ lập trình PHP với bộ Visual Studio của
>>> Microsoft được.
>>>
>> Với người ăn bánh như em: Chỉ cần biết bánh ngon, hợp khẩu vị hay không;
>> Chứ không cần biết rằng nó được làm (bẩn) như thế nào.
>>
>> Theo slide 18 ở dưới, tốc độ của ajax (coi là một middle ware)
>> chậm hơn so với SilverLight (là một middle ware)
>> -> Đây là điểm cần bàn.
>>
> Vấn đề này không phải OT.
> Mình chẳng thạo gì cả 2 thứ này. Chỉ có một câu hỏi: SilverLight có bắt buộc phải
> chạy trên Windows không?
SilverLight hiện tại phải phát triển trên Windows.
Nghĩa là, bộ đồ làm bánh (IDE) phải phát triển trên Windows.

SilverLight có *runtime* cho FF trên Linux và IE, Safari trên Mac OS X, IE + FF trên Windows
Nghĩa là, ăn bánh ở nhiều tiệm khác nhau, nhiều kiểu ăn phong phú.

> Hoặc nó sẽ chỉ nhanh hơn trên phiên bản chạy trên Windows không?
Benchmark trong silde 18 em gửi trong OP rất thiếu thông tin,
em cho là một loại FUD vì không đủ chứng cứ kỹ thuật.

> Nếu câu trả lời là Yes thì có lẽ không có mấy điều phải bàn vì nó không phải
>là thứ đồ độc lập với HĐH như Ajax. Không cùng "đẳng cấp" :-)

Nhìn bề ngoài thì: SilverLight cũng hỗ trợ *nhiều* OS, browsers, nhưng bản thân công nghệ đó không mở
# Cho dù source code của nó có thể mở giống như MHST 2010 đã làm :)

Đồ rằng,
SilverLight sẽ chết dần
HTML 5 sẽ thay thế dần Flash, SilverLight... (ý của Trúc)

cf. http://www.slideshare.net/mannm/deck-03-3101927
cf. http://lists.hanoilug.org/pipermail/hanoilug/2011-March/008003.html

0 件のコメント: