2007/12/18

Chứng minh định lý trong wikipedia

Đây là một đề tài mở ở slashdot.

http://ask.slashdot.org/comments.pl?sid=39...mp;cid=21716520

Mình nghĩa diendantoanhoc có thể làm là:

Tham gia dịch ( bước 1 ) những định lý bằng tiếng Anh ra tiếng Việt . Và sau đó tham gia soạn bài mới ( bước 2 ) cho wikipedia nếu có khả năng .

Xin nói thêm về wikipedia cho những bạn chưa biết ( xác suất .099% biggrin.gif ): Wikipedia là một từ điển bách khoa lớn nhất trong lịch sử, tự do, mở ( bất kì ai cũng có thể đóng góp ), và phi lợi nhuận .

-> Tiếng Anh http://en.wikipedia.org/
-> Tiếng Việt http://vi.wikipedia.org/

0 件のコメント: