2008/08/25

Thành phố Aizuwakamatsu( Nhật Bản ) chuyển 840 máy tính sang OpenOffice ( OOo).

Aizuwakamatsu đã để ý tới OpenOffice từ năm 2003. Sau nhiều lần thử nghiệm,
tính đến hết tháng 8 năm 2008, đã có 840 máy tính được chuyển thành công sang OOo.
Dự tính đến tháng 10, sẽ chuyển tiếp 240 sang OOo.

Tất cả những tài liệu, schedule, báo cáo đều được công khai[1],
đây là một tài liệu tham khảo rất tốt cho Việt Nam.

Dưới đây là một số điểm đáng chú ý từ case study này.

1. Quá trình kiểm nghiệm OOo kéo dài 5 năm. Đây là thời gian tương đối dài ngay cả đối với
Nhật Bản là nước có cơ sở ICT cao. Với Việt Nam, có lẽ cần thí điểm và kiểm chứng chặt trẽ hơn.
Cụ thể xem ở dưới.

2. Lý do Aizuwakamatsu chuyển sang OOo, như họ nói: là lý do tài chính.
Theo dự toán, nếu sử dụng OOo trong 5 năm, kinh phí tiết kiệm được là $150,000.
So với một thành phố, số tiền này chỉ bằng lương trong một năm của 2 hoặc 3 người, không phải là quá nhiều.
Nhưng nếu nhân rộng mô hình này trong cả tỉnh, hay toàn quốc. Nó sẽ là con số đáng kể.
Con số $150,000 mặc dù không đáng kể so với Nhật, nhưng nó là số tiền rất có ý nghĩa với một nước nghèo như VN.

3. Kinh phí chuyển sang OOo bao gồm: 3a) Huấn luyện, 3b) hỗ trợ người dùng, 3c) cài đặt+version up,
3d) huấn luyện nâng cao( cho user cao cấp ), 3e) chuyển đổi format MS->OOo

Theo cá nhân tôi, với VN, 3a cần nhiều thời gian. 3b ở VN sẽ ít vì người dùng ít thói quen đi hỏi!,
3c thực tế không tốn thời gian, 3d hiếm trong khi 3e sẽ là vấn đề lớn nếu số lượng file
cần chuyển đổi nhiều.

4. Phản ứng của người dùng[2]
Đây là phần quan trọng và rất đáng tham khảo( mặc dù bằng tiếng Nhật)
74% người dùng trả lời có đủ tự tin dùng OOo.
2% nói "không thể điều khiển OOo".
24% còn lại bỏ phiếu trắng.

5. Aizuwakamatsu vẫn bỏ ra 15% kinh phí để mua những phần mềm thương mại.
# Cụ thể là những phần mềm nào không được đề cập đến.


[1] http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ja/shisei/torikumi/ooo/info_index.htm
[2 ]http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ja/shisei/torikumi/ooo/info_response.htm

0 件のコメント: