2008/09/09

Open Source is a ( social ) *MOVEMENT*

> Chỉ riêng việc bạn tư vấn cho người dùng một cách trung thực như thế tớ đã
> sẵn sàng chạy qua chỗ bạn để in ngay poster rồi. Thanh toán sòng phẳng. Ấy
> là chưa nói đến chuyện bạn có lòng hảo tâm "miễn phí" cho anh em HanoiLUG.
> Cái này phải quý nhau lắm mới rộng rãi như vậy. Rất cảm ơn bạn vì điều này.

Hơi ngoài lề một chút mong các bác thông cảm...

Open Source, bắt đầu từ dự án nhân Linux cho đến Mozilla Project hay
OpenOffice bắt những nhà nghiên cứu xã hội phải nhìn lại FOSS như một
hiện tượng xã hội [1], chứ không phải đơn thuần là những dự án nhỏ trong
ngành IT.

Các bác có thời gian xin đọc links trên. "Free Software Movement" có
những đặc trưng của một cuộc vận động xã hội. "Free", theo định nghĩa
trong "Freedom" là từ tương đối nóng và đa số chúng ta tránh không nói đến.

# Nó gần như một đề tài cấm.

Mục đích của Hnlug, cũng như các Lugs khác, có nhiệm vụ chung là[1]:

1. Viết ( sản xuất ) FOSS.
2. Và truyền bá ( bao gồm PR ) FOSS.

Có lẽ nhiệm vụ của 1 LUG chỉ chú trọng vào 2. Theo tôi nghĩ, HNLug,
giống như những lugs khác, mặc dù là "hội người dùng Linux" nhưng có
nhiều thành viên có nhiều kinh nghiệm và người phát triển . Những người
này ngoài việc trao đổi thông tin, còn có nhiệm vụ quảng bá và hướng dẫn
những người mới sử dụng FOSS.

Trong 2., việc truyền bá thực sự rất có ý nghĩa. hanoilug.org chỉ phát
huy được 1 phần. Tôi nghĩ VTV2 và những người như bác Kiên rất có ý
nghĩa trong việc truyền bá. Có ai không biết VTV2 đâu ?

Các bác phang mạnh nhé

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software_movement
[2] http://blog.360.yahoo.com/blog-tNaZu7Qnbq4Tbr6XhJCFBA--?cq=1&l=16&u=20&mx=534&lmt=5

0 件のコメント: