2010/12/10

Cách marketing

Hơn 700 ngàn phiên bản của phần mềm Avast được phân phối qua đường warez. Điểm đáng
chú ý là các phần mềm nền dùng chung key và có kết nối tới server của Avast, do đó,
Avast nắm được số lượng warez (bị dùng lậu). Thay vì kêu ca, họ tìm cách "popup"
những người dùng lậu này và khuyến khích họ mua key chính thức.

Câu chuyện xảy ra tương tự với phần mềm miễn phí và mã mở. Đây là cách marketing khá
mới. Đầu tiên, phần mềm được phân phát miễn phí để thu hút users. Sau đó, nhà phân
phối tìm cách rẽ nhánh sản phẩm của mình thành cách phiên bản: Basic, Standard, Enterprise
có các tập chức năng khác nhau. Người dùng, khi không thỏa mãn với bản "Basic",
sẽ chuyển dần sang các bản có phí nhiều chức năng hơn.

cf. http://www.pcpro.co.uk/news/securicty/363379/single-software-licence-shared-774-651-times

0 件のコメント: