2011/06/10

MS từ bỏ SilverLight, theo chuẩn mở

MS sẽ từ bỏ SilverLight, một công nghệ đóng được phát triển bởi MS
với mục đích đối trọng Flash của Adobe.

Thay thế vị trí SilverLight, MS sẽ tập trung vào công nghệ mở HTML5
đã và đang được sử dụng rộng rãi.

Điều này có nghĩa là, công nghệ .NET cũng sẽ được chuyển sang ngôn ngữ
lập trình mở và phổ biến: JavaScript.

http://www.paycycle.com.au/blog/11-04-08/Moving_from_Silverlight_to_HTML.aspx
http://www.itnews.com.au/News/259910,silverlight-developers-rally-against-windows-8-plans.aspx

0 件のコメント: