2011/06/02

Nguy cơ của dịch vụ đám mây

(2011/05/28 21:53), Nguyen Viet Ha wrote:
> He he.. Đồng ý với bác trên :)) nguy cơ dùng đồ miễn phí chứ không phải là nguy cơ của dịch vụ đám mây.

Chào bác,

Dịch vụ tư vấn bảo mật của bác rất tuyệt vời, hy vọng sớm có dịp hợp tác hay học hỏi cùng bác.

Câu chuyện Google translate và dịch vụ tư vấn bảo mật của bác có khác nhau tí chút.

Google Translate cung cấp dịch vụ dịch miễn phí, qua web hay một số API.
Hai phần quan trọng của dịch vụ này là

1. Translation engine (và một số API của nó)
Google cung cấp một số, nhưng không mở tất cả. Họ có thể đóng bất kỳ lúc nào.

2. Translation memory
Do Google tự build và do người dùng đóng góp.

Trong phần 2.: người dùng có thể sửa bản dịch bằng engine của Google và
contribute ngược lại.

Contribution đó có lợi cho cả hai: Google và người dùng.
Tuy nhiên, người dùng chỉ biết đóng góp mà không biết sự đóng góp của mình sẽ đi đâu?
Nếu Google dừng dịch vụ này thì công sức của người dùng bị cướp trắng.

Một số ví dụ khác:

3. Canonical CLA
-> Đã được chỉ ra là nhập nhằng và không đủ fair.

4. Openstreetmap, wikimapia.org
Em nghĩ hai ví dụ này gần với Google translate hơn: Người dùng chia sẽ dữ liệu
(chứ không phải code như trong trường hợp Canonical)

0 件のコメント: