2011/06/26

GNU/Linux vs. Debian GNU/kFreeBSD*

2011/6/25 LHT. Quốc :
> Chuyện Debian cung cấp hai phiên bản đó là Debian GNU/Linux và Debian
> GNU/kFreeBSD* cũng đã khá lâu nên chắc mọi người ai cũng biết. Nhưng
> còn chuyện lý do tại sao họ làm như vậy thì mình mới biết nên muốn
> chia sẽ với mọi người [1]. Hi vọng sẽ hữu ích. :)
>
> Lời bàn: Không biết tương lai nhân FreeBSD có được các tổ chức phát
> triển các bản phân phối Linux khác cung cấp như tổ chức Debian - một
> trong những tổ chức phát triển bản phân phối Linux lâu đời nhất đã
> làm?!
>
> [1]: http://wiki.debian.org/Debian_GNU/kFreeBSD_why
> [*]: http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_variants;
> http://wiki.debian.org/Debian_GNU/kFreeBSD_FAQ#Q.Whatdoesthe.27k.27in.22kFreeBSD.22standfor.3F

Thanks, thông tin rất hay.

Những policy của dự án Debian là sự ổn định và tự do.

Lý do, như các link trên đã nói, là legal (bao gồm license) issue của Linux kernel.

Nhân của *BSD rõ ràng thoáng hơn Linux.

*BSD kernel phát triển chậm nhưng ổn định. Ở đây có nhiều lý do
- Policy của *BSD dev
- Họ thiếu người và support của vendor
- *BSD đã rất ổn định và hoàn thiện tới mức còn rất ít việc phải làm
(do đó, dev ra đi)

Với người dùng ở mức application - nghĩa là không đụng tới kernel - như mình,
thì hai kernel không có sự khác biệt gì nhiều.

Nói Linux là de facto standard của Unix: Chưa chính xác.
IMO, đó là GNU userland, là các công cụ mà người dùng tương tác với OS.

bash là một ví dụ. Nó là de facto shell.

Với tôi, BSD tar là thằng củ chuối nhất trong các thằng củ chuối
vì option của nó khác GNU tar.
Đơn thuần, đây chỉ là thói quen của tôi: Tôi đã dùng quen GNU tools quá rồi :)

Chưa nói tới các tool khác như make (của BSD và GNU).

Nếu RMS và *BSD không thể dừng đối đầu và tiến tới đối thoại vì Debian
là tổ chức thích hợp combine những cái tốt nhất trong cộng đồng mở đem tới
người dùng.

0 件のコメント: