2011/07/04

GNU Free Call and WebRTC to make Skype obsolete

Chào các bác,

Lý do tạo phần mềm tương đương cho skype chắc các bác biết:
Skype không phải là FOSS.

Ngòai ra, sau khí MS mua Skype thì GNU càng có lý do tạo ra một phần mềm
tương tự thay thế - mở và miễn phí.

Không lẽ GNU có quá tự tin khi phát biểu như vậy không?

Nhà em đã thấy skype giết chết polycom một cách dễ dàng với công nghệ nén
siêu việt của mình.

Tương tự như lzma, liệu GNU có tự tạo hay tái sử dụng chuẩn nén nào tốt
ngang ngửa skype hay không nhỉ?

http://www.fsf.org/blogs/community/skype-replacement-projects

0 件のコメント: