2011/07/22

Software patent in Vietnam

Software patent in Vietnam: Will policy makers say NO to it?

>
> Tìm kẽ hở để vá, chứ không thì GPL giờ không có v3 mà chỉ là v1, hay cái
> gọi là luật pháp chắc cũng không tồn tại.
>
> Hi all,
> Có ai biết ở VN thì thủ tục đăng ký một bằng sáng chế phần mềm thì như thế nào không?
Cần liên hệ: Cục Sở Hữu Trí Tuệ, trực thuộc MOST.
Vì vậy bác Nghĩa phải biết rõ và em đoán đây là câu hỏi xoáy :)

Liệu Việt Nam có chấp nhận bằng sáng chế cho phần mềm không nhỉ bác Nghĩa?
Bác là người trong cuộc, mong bác chia sẻ thông tin.

Hơn ngư, bằng sáng chế và GPL là hai câu chuyện khác nhau.

Đây là trình tự, do luật sư tư vấn về bằng sáng chế nói chung:
http://www.tamvietluat.com/shtt/109-thu-tuc-dang-ky-sang-che.html

0 件のコメント: