2011/07/16

Kinh nghach xuat khau nghanh CNTT-TT

[FOSS-4T] Kim nghạch xuất khẩu CNTT-TT

Gửi các anh chị vụ CNTT và các anh chị,

Tôi ngẫu nhiên vào website của bộ và thấy một số con số thống kê đáng chú ý.

1. Về linh kiện, chúng ta cũng "siêu xuất"
2. Trong danh sách này không thống kê xuất/nhập khẩu phần mềm?
3. Có lẽ các đơn vị làm gia công nhỏ lẻ xuất mãi cũng không đủ bù lại
phần nhập của các dự án ERP siêu khủng hay các hệ thống khác.

Mong các anh chị cho ý kiến,

http://mic.gov.vn/solieuthongke/cnttdt/Trang/KimNg%E1%BA%A1chXu%E1%BA%A5tNh%E1%BA%ADpKh%E1%BA%A9uCNTT-TT.aspx

0 件のコメント: