2011/07/09

Quan ly mailing list

FYI,

1. Traffic ở sglug ít quá, em không post và duy trì nó thì sg lug ML sẽ chết :)

2. Hanoilug fork chủ đề rất tốt "vim vs emacs" cũng OK :) mấy hôm nay đang buồn ít email.

3. Bản thân em là geek và ít nói. Điều này không nên nếu em là list moderator.

BR,

Vũ Hưng

0 件のコメント: