2011/04/08

Gnome 3 Launch Party in Hanoi

Chào các bác,

Hanoi (và cả Saigon) sẽ chào mừng sự ra đời của Gnome 3 vào ngày 6/4/2011 tới.
cf. https://docs.google.com/document/pub?id=1boxho2kNecJ14elzO8VKarcPapxqDmFQnWj9SU5O5io

Cụ thể xin xem ở dưới:

Chương trình chào mừng Gnome 3 ra đời

Địa điểm: Lollybooks Café, Số 18, ngõ 131, Thái Hà, Hà Nội

Thời gian: 18h30 mùng 6 tháng 4 năm 2011

Bản đồ: http://www.lollybooks.com/wp-content/uploads/2010/12/mapthaiha.png

Chương trình

18:30 – 18:35 Chào mừng Gnome 3
18:35 – 18:40 Giới thiệu Gnome 3 trên Fedora
18:40 – 18:45 Giới thiệu Gnome 3 trên Asianux
18:50 – 18:55 Giới thiệu Gnome 3 trên Ubuntu
18:55 – 22:00 Trao đổi tự do

Tham khảo: http://live.gnome.org/ThreePointZero/LaunchParty

Liên hệ:

Nguyễn Vũ Hưng: vuhung16plus (at) gmail (dot) com / Mobile: 0167 2525 834
Đặng Thanh Thủy: dangthuy438x (at) gmail (dot) com / Mobile: 090 6655 624

0 件のコメント: