2011/04/27

Thi truong PC security software o Vietnam

Về thị trường PC security ở Việt Nam, ngoài BKIS còn có CMC Security (mới lên VTV2 tối qua)
rồi BitDefender, Kaspersky...

ClamAV sẽ có thị phần rất nhanh nếu marketing theo hướng FOSS đúng đắn.
Em hoàn toàn tự tin và lạc quan như vậy.

0 件のコメント: